Algemene voorwaarde deelnamen

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN SPORTACTIVITEITEN OP EIGEN RISICO
Dit document bevat belangrijke juridische informatie met betrekking tot uw deelname aan sportactiviteiten georganiseerd door Calisthenics Sports. Zorg ervoor dat u deze algemene voorwaarden zorgvuldig leest en begrijpt voordat u deelneemt aan onze activiteiten.

Door deel te nemen aan onze sportactiviteiten gaat u akkoord met de hieronder beschreven voorwaarden.
1. Risico van deelname
a. Sportactiviteiten brengen inherente risico's met zich mee, waaronder maar niet beperkt tot blessures, ongevallen en onvoorziene omstandigheden.
b. U begrijpt en aanvaardt dat uw deelname op eigen risico is, en Calisthenics Sports is niet aansprakelijk voor enig letsel, schade of verlies dat u tijdens de activiteiten zou kunnen oplopen.
2. Verantwoordelijkheid van de deelnemer
a. U bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en welzijn tijdens de sportactiviteiten.
b. U dient alle instructies van onze medewerkers of coaches op te volgen om uw veiligheid en die van anderen te waarborgen.
c. U verklaart dat u in goede fysieke conditie verkeert om deel te nemen aan de activiteiten.
3. Toestemming voor medische zorg
a. In geval van letsel tijdens de activiteiten heeft Calisthenics Sports toestemming om medische zorg te verlenen of medische professionals in te schakelen als dat nodig is.
b. Eventuele kosten voor medische zorg zijn uw verantwoordelijkheid.
4. Verklaring van afstand en vrijwaring
a. U vrijwaart Calisthenics Sports, haar medewerkers, functionarissen, vrijwilligers en partners van alle aansprakelijkheid voor letsel, schade of verlies als gevolg van uw deelname aan de sportactiviteiten.
b. U ziet af van enige vordering tegen Calisthenics Sports met betrekking tot de activiteiten.
5. Foto- en videomateriaal
a. Tijdens onze activiteiten kunnen foto's en video's worden gemaakt uitsluitend voor promotionele doeleinden.
b. Door deel te nemen aan de activiteiten stemt u ermee in dat Calisthenics Sports deze foto's en video's zonder toestemming kan gebruiken.
6. Wijzigingen in de voorwaarden Calisthenics Sports behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden op onze website gepubliceerd.
7. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst valt onder de wetten van Jurisdictie. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. Door deel te nemen aan de sportactiviteiten van Calisthenics Sports, erkent u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. U begrijpt dat u deelneemt op eigen risico en gaat akkoord met de bepalingen in dit document.