Gedragsregels

Ten allen tijden hebben wij en u de verantwoordelijkheid voor het volgende:

1. Wij respecteren en waarderen iedereen: Wij behandelen alle leden, bezoekers en medewerkers met respect en waardigheid, ongeacht hun geslacht, leeftijd, etniciteit, achtergrond, religie of vaardigheidsniveau.

2. Wij veroordelen geen discriminatie of intimidatie: Wij tolereren geen discriminatie, pesterijen, intimidatie of enige vorm van vernederend gedrag. Wij creëren een veilige omgeving waarin alle individuen worden gerespecteerd.

3. Wij beschermen de privacy: Wij waarborgen de privacy van al onze leden en bezoekers. Wij verzamelen, verspreiden of misbruiken geen persoonlijke gegevens zonder toestemming.

4. Wij vermijden beledigend, bedreigend of kwetsend taalgebruik: Wij houden onze communicatie respectvol en vermijden het gebruik van beledigende, bedreigende, vulgaire, lasterlijke of kwetsende taal.

5. Wij delen geen spam of ongewenste inhoud: Wij plaatsen geen spam, ongepaste inhoud, schadelijke links, virussen of andere schadelijke materialen.

6. Wij melden grensoverschrijdend gedrag: Wij moedigen al onze leden en bezoekers aan om grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of andere zorgen met betrekking tot veiligheid te melden. Wij hebben een duidelijk meldingssysteem en garanderen dat alle meldingen serieus worden genomen en vertrouwelijk worden behandeld.

7. Wij zorgen voor moderatie en toezicht: Wij zorgen voor actieve moderatie en toezicht op onze website om ongepast gedrag te voorkomen en te beperken. We verwijderen snel en adequaat inhoud die in strijd is met onze gedragsregels.

8. Wij bevorderen educatie en bewustwording: Wij bieden informatie, middelen en educatieve materialen aan om bewustzijn te vergroten over veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en onze gedragsregels. Wij moedigen al onze leden aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en dat van anderen.

9. Wij hanteren een zero-tolerancebeleid: Wij hanteren een zero-tolerancebeleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Overtreders kunnen passende maatregelen verwachten, zoals waarschuwingen, schorsingen of permanente uitsluiting.

10. Wij werken samen met autoriteiten: Wij werken samen met relevante autoriteiten, zoals wetshandhavingsinstanties, om grensoverschrijdend gedrag te onderzoeken en aan te pakken.

Calisthenics-sports controleer en update de gedragsregels regelmatig om ervoor te zorgen dat ze relevant blijven.